Evropský den jazyků je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Slaví se každoročně 26. září od roku 2001, a to z iniciativy Rady Evropy. Cílem této kulturní akce je zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění. Neméně důležitým cílem je propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy a rovněž povzbudit celoživotní jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni.
Španělštináři z 1., 2. a 3. ročníků naší školy si tentokrát připomněli tento významný den zapojením se do kvízu o Španělsku, jeho jazycích, kultuře, gastronomii, sportu a dalších oblastech. Studenti 1. ročníku se utkali v klasickém kvízu v českém jazyce, zatímco jejich spolužáci z vyšších ročníků se zapojili ve formě oblíbeného kahootu ve španělském jazyce.
Studenti ocenili možnost porovnat své znalosti se spolužáky, řada z nich se dozvěděla nové a zajímavé poznatky. Odměna pro vítěze byla sladká.

Olga Šulcová, vyučující španělštiny