Maturity – 4BC / STUDIJNÍ OBOR 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE
1. 12. 2021 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 2.5. - 5.5. Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK didaktický test 2.5. - 5.5.
NEBO  
2. MATEMATIKA didaktický test 2.5. - 5.5.
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce 4.4.   
  ústní
16.5. - 20.5.  seznam literatury
2. CIZÍ JAZYK písemná práce  6.4.  
možné nahradit certifikovanou zkouškou - min. B2 ústní
16.5. - 20.5. okruhy AJ
ústní
 16.5. - 20.5.  okruhy NJ
3. EKONOMIKA ústní  16.5. - 20.5. ekonomika
4. ÚČETNICTVÍ ústní  16.5. - 20.5. účetnictví
5. MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ praktická – písemná práce  4.5. - 6.5. okruhy
  Kritéria hodnocení profilových zkoušek
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Požadavky 
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI   16.5. - 20.5. matematika
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 16.5. - 20.5. okruhy AJ
ústní 16.5. - 20.5. okruhy ŠJ
ústní 16.5. - 20.5. okruhy NJ