Maturity – 4BC / STUDIJNÍ OBOR 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE
1. 12. 2020 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 3.5. - 7.5. Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK didaktický test 3.5. - 7.5.
NEBO  
2. MATEMATIKA didaktický test 3.5. - 7.5.
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce zrušeno  
  ústní 17.5. - 21.5. seznam literatury
2. CIZÍ JAZYK písemná práce zrušeno  
  ústní 17.5. - 21.5. okruhy AJ
ústní 17.5. - 21.5. okruhy NJ
3. EKONOMIKA ústní 17.5. - 21.5. ekonomika
4. ÚČETNICTVÍ ústní 17.5. - 21.5. účetnictví
5. MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ praktická – písemná práce 5.5. - 7.5. okruhy
  Kritéria hodnocení profilových zkoušek
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Požadavky 
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI   17.5. - 21.5. matematika
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 17.5. - 21.5. okruhy AJ
ústní 17.5. - 21.5. okruhy ŠJ
ústní 17.5. - 21.5. okruhy NJ
* zkouška z cizího jazyka v profilové části obsahuje vždy písemnou práci konanou v termínu 9.4.2021