STUDIJNÍ OBOR 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM 
1. 12. 2022 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
           
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 2. 5. 2023 - 3. 5. 2023 Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK nebo MATEMATIKA didaktický test 2. 5. 2023 - 3. 5. 2023
           
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení
CIZÍ JAZYK nebo MATEMATIKA pokud nebyly vybrány jako  zkouška společné části Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce 3. 4. 2023  
ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 seznam literatury
2. CIZÍ JAZYK (lze nahradit certifikovanou písemná práce 5. 4. 2023  
    zkouškou min. B2) ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 okruhy AJ
  ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 okruhy NJ
3. ODBORNÁ ZKOUŠKA          
    EKONOMIKA ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 ekonomika
4. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA           
    MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE
    Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ
praktická 4. 5. 2023 - 5. 5. 2023 okruhy
    MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE písemná práce s obhajobou 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 výběr témat
5. VOLITELNÁ ZKOUŠKA          
    ÚČETNICTVÍ nebo ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 účetnictví
    DĚJEPIS nebo ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 dějepis
    CIZÍ JAZYK (lze nahradit certifikovanou
    zkouškou B2) nebo
ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 okruhy AJ
okruhy NJ
    MATEMATIKA ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 matematika
Cizí jazyk nebo matematika pokud nebyly vybrány jako  zkouška společné části Kritéria hodnocení profilových zkoušek
           
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Požadavky 
JEDNA Z VOLITELNÝCH ZKOUŠEK, pokud nebyla vybrána ve společné ani profilové části   22. 5. 2023 - 26. 5. 2023  
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 okruhy AJ
ústní 22. 5. 2023 - 22. 5. 2023 okruhy NJ
ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 okruhy ŠJ