STUDIJNÍ OBOR 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM 
1. 12. 2023 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
           
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 2. 5. 2024 - 3. 5. 2024 Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK nebo MATEMATIKA didaktický test 2. 5. 2024 - 3. 5. 2024
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce 3. 4. 2024  
ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 seznam literatury

2. CIZÍ JAZYK
Lze nahradit certifikovanou zkouškou
 - u Aj min úrovně B2
 - u ostatních jazyků min. úrovně B1
seznam certifikovaných zkoušek,  žádost
Žádost je nutné podat ředitelce školy nejpozději do 31. 3. 2024 pro jarní termín a do 30. 6. 2024 pro podzimní termín maturitní zkoušky.

písemná práce 5. 4. 2024  
ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 okruhy AJ
ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 okruhy NJ
3. ODBORNÁ ZKOUŠKA          
    EKONOMIKA ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 ekonomika
4. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA           
    MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE
    Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ
praktická 6. 5. 2024 - 7. 5. 2024 okruhy
    MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE písemná práce s obhajobou 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 výběr témat
5. VOLITELNÁ ZKOUŠKA - cizí jazyk nebo matematika pokud nebyly vybrány jako  zkouška společné části   
    ÚČETNICTVÍ ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 účetnictví
    DĚJEPIS ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 dějepis

    CIZÍ JAZYK
Lze nahradit certifikovanou zkouškou
 - u Aj min úrovně B2
 - u ostatních jazyků min. úrovně B1
seznam certifikovaných zkoušek,  žádost
Žádost je nutné podat ředitelce školy nejpozději do 31. 3. 2024 pro jarní termín a do 30. 6. 2024 pro podzimní termín maturitní zkoušky.

ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 okruhy AJ
okruhy NJ
    MATEMATIKA ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 matematika
 Kritéria hodnocení profilových zkoušek
Ve společné i profilové části lze vybrat i nepovinné maturitní předměty viz materiál - zatím není aktulizován pro rok 2024