Maturity - 4A / STUDIJNÍ OBOR 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM 
1. 12. 2020 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 25.5. Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK didaktický test 24.5.
NEBO  
2. MATEMATIKA didaktický test 24.5.
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce zrušeno  
  ústní - DOBROVOLNÁ
7.6. - 11.6. seznam literatury
2. CIZÍ JAZYK písemná práce zrušeno  
  ústní - DOBROVOLNÁ 7.6. - 11.6.. okruhy AJ
ústní - DOBROVOLNÁ 7.6. - 11.6. okruhy NJ
3. ODBORNÁ ZKOUŠKA  
EKONOMIKA  ústní 7.6. - 11.6. ekonomika
4. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA   
MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ praktická 11.5. - 12.5.  okruhy
NEBO  
MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE písemná práce s obhajobou 7.6. - 11.6. výběr témat
5. VOLITELNÁ ZKOUŠKA  
ÚČETNICTVÍ ústní 7.6. - 11.6. účetnictví
NEBO  
CIZÍ JAZYK ústní - lze nahradit certifikovanou zkouškou z CJ B2 7.6. - 11.6. okruhy AJ
okruhy NJ
NEBO  
MATEMATIKA ústní 7.6. - 11.6. matematika
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Kritéria hodnocení profilových zkoušek
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Požadavky 
JEDNA Z VOLITELNÝCH ZKOUŠEK, POKUD NEBYLA VYBRÁNA VE SPOLEČNÉ ANI PROFILOVÉ ČÁSTI   7.6. - 11.6.  
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 7.6. - 11.6. okruhy AJ
ústní 7.6. - 11.6. okruhy NJ
ústní 7.6. - 11.6. okruhy ŠJ