Maturity - 4A / STUDIJNÍ OBOR 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM 
1. 12. 2020 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 3.5. - 7.5. Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK didaktický test 3.5. - 7.5.
NEBO  
2. MATEMATIKA didaktický test 3.5. - 7.5.
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce zrušeno  
  ústní 24.5. - 28.5. seznam literatury
2. CIZÍ JAZYK písemná práce zrušeno  
  ústní 24.5. - 28.5. okruhy AJ
ústní 24.5. - 28.5. okruhy NJ
3. ODBORNÁ ZKOUŠKA  
EKONOMIKA  ústní 24.5. - 28.5. ekonomika
4. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA   
MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ praktická 5.5. - 6.5.  okruhy
NEBO  
MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE písemná práce s obhajobou 24.5. - 28.5. výběr témat
5. VOLITELNÁ ZKOUŠKA  
ÚČETNICTVÍ ústní 24.5. - 28.5. účetnictví
NEBO  
CIZÍ JAZYK ústní - lze nahradit certifikovanou zkouškou z CJ B2 24.5. - 28.5. okruhy AJ
okruhy NJ
NEBO  
MATEMATIKA ústní 24.5. - 28.5. matematika
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Kritéria hodnocení profilových zkoušek
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Požadavky 
JEDNA Z VOLITELNÝCH ZKOUŠEK, POKUD NEBYLA VYBRÁNA VE SPOLEČNÉ ANI PROFILOVÉ ČÁSTI   24.5. - 28.5.  
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 24.5. - 28.5. okruhy AJ
ústní 24.5. - 28.5. okruhy NJ
ústní 24.5. - 28.5. okruhy ŠJ
* zkouška z cizího jazyka v profilové části obsahuje vždy písemnou práci konanou v termínu 9.4.2021