Maturity - 4A / STUDIJNÍ OBOR 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM 
1. 12. 2021 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 2.5. - 5.5.
Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK didaktický test 2.5. - 5.5.
NEBO  
2. MATEMATIKA didaktický test 2.5. - 5.5.
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce 4.4.  
  ústní
23.5. - 27.5.  seznam literatury
2. CIZÍ JAZYK písemná práce 6.4.   
možné nahradit certifikovanou zkouškou - min. B2
ústní
23.5. - 27.5.  okruhy AJ
ústní
23.5. - 27.5.  okruhy NJ
3. ODBORNÁ ZKOUŠKA  
EKONOMIKA  ústní 23.5. - 27.5. ekonomika
4. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA   
MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ praktická 4.5. - 5.5.  okruhy
NEBO  
MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE písemná práce s obhajobou 23.5. - 27.5. výběr témat
5. VOLITELNÁ ZKOUŠKA  
ÚČETNICTVÍ ústní 23.5. - 27.5. účetnictví
NEBO      
DĚJEPIS ústní 23.5. - 27.5.

dějepis

NEBO  
CIZÍ JAZYK ústní - lze nahradit certifikovanou zkouškou z CJ B2 23.5. - 27.5. okruhy AJ
okruhy NJ
NEBO  
MATEMATIKA ústní 23.5. - 27.5. matematika
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Kritéria hodnocení profilových zkoušek
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Požadavky 
JEDNA Z VOLITELNÝCH ZKOUŠEK, POKUD NEBYLA VYBRÁNA VE SPOLEČNÉ ANI PROFILOVÉ ČÁSTI   23.5. - 27.5.  
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 23.5. - 27.5. okruhy AJ
ústní 23.5. - 27.5. okruhy NJ
ústní 23.5. - 27.5. okruhy ŠJ