MATURITA 2021/2022 - INFORMACE

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek - podzim 2022

Jednotné zkušební schéma - podzim 2022

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek:
4.A
4.B
4.C
4.D

Kritéria hodnocení společné části MZ

Jednotné zkušební schéma jaro 2022- Cermat

Pokyny pro MOP:
4.A
4.B
4.C

Termíny a otázky/okruhy - jaro - podzim

Studijní obor - ekonomické lyceum

Studijní obor - obchodní akademie

Studijní obor - veřejnosprávní činnost

Maturitní komise

 

 

MATURITA 2020/2021 - INFORMACE

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek - podzim 2021

Termíny a otázky/okruhy - jaro - podzim

Jednotné zkušební schéma - podzim 2021

Studijní obor - ekonomické lyceum

Studijní obor - obchodní akademie

Studijní obor - veřejnosprávní činnost

Maturitní komise - jaro 2021

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek:
4.A
4.B
4.C
4.D

Pokyny pro MOP:
4.A
4.B
4.C

Jednotné zkušební schéma - Cermat

Opatření k maturitě - MŠMT 15.3.2021

Metodika MŠMT k maturitní zkoušce 15.3.2021

Maturita - navýšení počtu opravných zkoušek 28.4.2021

..................................................................................................................................................................................................

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2020

 Sdělení MŠMT

Maturitní komise - podzim 2020

Časový rozpis podzimních ústních maturitních zkoušek

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2020

Sdělení MŠMT

Maturitní komise - jaro 2020

Časový rozpis obhajob maturitních projektů:

třída 4.A

třída 4.D

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek:

třída 4.A

třída 4.B

třída 4.C

třída 4.D

Pokyny pro MOP:
4A celá
4B skupina1
4B skupina2
4B skupina3
4C skupina1
4C skupina2
4C skupina3
Seznam žáků dle skupin