Maturity – 4D / STUDIJNÍ OBOR 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
1. 12. 2021 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 2.5. - 5.5. Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK didaktický test 2.5. - 5.5.
NEBO  
2. MATEMATIKA didaktický test 2.5. - 5.5.
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce  4.4.  
  ústní
23.5. - 27.5.  seznam literatury
2. CIZÍ JAZYK písemná práce  6.4.  
možné nahradit certifikovanou zkouškou - min. B2 ústní
23.5. - 27.5.  okruhy AJ
ústní
23.5. - 27.5.  okruhy NJ
3. VEŘEJNÁ SPRÁVA ústní 23.5. - 27.5.  veřejná správa
4. PRÁVO
ústní  23.5. - 27.5. právo
5. MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE písemná práce s obhajobou   výběr témat
  Kritéria hodnocení profilových zkoušek
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Požadavky 
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI   23.5. - 27.5.  matematika
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 23.5. - 27.5. okruhy AJ
ústní 23.5. - 27.5. okruhy NJ