Maturity – 4D / STUDIJNÍ OBOR 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
1. 12. 2020 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 25.5. Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK didaktický test 24.5.
NEBO  
2. MATEMATIKA didaktický test 24.5.
Společná část - nepovinné Forma   Hodnocení
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce zrušeno  
  ústní - DOBROVOLNÁ 7.6. - 11.6.
seznam literatury
2. CIZÍ JAZYK písemná práce zrušeno  
  ústní - DOBROVOLNÁ 7.6. - 11.6. okruhy AJ
ústní - DOBROVOLNÁ 7.6. - 11.6. okruhy NJ
3. VEŘEJNÁ SPRÁVA ústní 7.6. - 11.6. veřejná správa
4. PRÁVO A EKONOMIKA ústní 7.6. - 11.6. právo a ekonomika
5. MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE písemná práce s obhajobou BUDE UPŘESNĚNO
výběr témat
  Kritéria hodnocení profilových zkoušek
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Požadavky 
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO  ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI   7.6. - 11.6. matematika
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 7.6. - 11.6. okruhy AJ
ústní 7.6. - 11.6. okruhy NJ