STUDIJNÍ OBOR 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
1. 12. 2022 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
           
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 2. 5. 2023 - 3. 5. 2023 Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK nebo MATEMATIKA didaktický test 2. 5. 2023 - 3. 5. 2023
           
Společná část - nepovinné Forma       Hodnocení
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA pokud nebyly vybrány jako  zkouška společné části Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.
DRUHÝ CIZÍ JAZYK
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce 3. 4. 2023  
ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 seznam literatury
2. CIZÍ JAZYK
možné nahradit certifikovanou zkouškou min. B2
písemná práce 5. 4. 2023  
ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 okruhy AJ
ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 okruhy NJ
3. VEŘEJNÁ SPRÁVA ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 veřejná správa
4. PRÁVO ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 právo
5. MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE písemná práce s obhajobou 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 výběr témat
  Kritéria hodnocení profilových zkoušek
           
Profilová část - nepovinné Forma Termíny Požadavky 
CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA pokud nebyly vybrány jako  zkouška společné části   22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 matematika
DRUHÝ CIZÍ JAZYK ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 okruhy AJ
ústní 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023 okruhy NJ