STUDIJNÍ OBOR 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
1. 12. 2023 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů
           
Společná část - povinné Forma Termíny Hodnocení
1. ČESKÝ JAZYK didaktický test 2. 5. 2024 - 3. 5. 2024 Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem
2. CIZÍ JAZYK nebo MATEMATIKA didaktický test 2. 5. 2024 - 3. 5. 2024
 
Profilová část - povinné Forma Termíny Požadavky 
1. ČESKÝ JAZYK písemná práce 10. 4. 2024  
ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 seznam literatury
2. CIZÍ JAZYK
Lze nahradit certifikovanou zkouškou
 - u Aj min úrovně B2
 - u ostatních jazyků min. úrovně B1
seznam certifikovaných zkoušek
žádost
Žádost je nutné podat ředitelce školy nejpozději do 31. 3. 2024 pro jarní termín a do 30. 6. 2024 pro podzimní termín maturitní zkoušky.
písemná práce 5. 4. 2024  
ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 okruhy AJ
ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 okruhy NJ
ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 okruhy FJ
3. VEŘEJNÁ SPRÁVA ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 veřejná správa
4. PRÁVO ústní 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 právo
5. MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE písemná práce s obhajobou 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024 výběr témat
  Kritéria hodnocení profilových zkoušek
Ve společné i profilové části lze vybrat i nepovinné maturitní předměty viz materiál - zatím není aktulizován pro rok 2024.